Kajkanten

Velkommen til Kajkanten som stod færdig i 2012. Kajkanten består af 62 lejligheder fordelt i 3 opgange med hver 8 etager.

På disse sider findes nyttige informationer om ejerforeningen, regnskaber, referater, et indblik i det lokale kultur- og fritidsliv med mere.

Cykeloprydning. Alle cykler er blevet mærket med blå tape på for- og baghjul. Hvis cyklen er i brug, skal man fjerne tapen. Cykler, der stadig har tape på d. 29. januar, bliver hentet af politiet.

Generalforsamling bliver afholdt torsdag d. 20. april 2017.

Forsikringspapirer findes her

Lyset i opgangene er nu skiftet til LED-lyskilder. Herved spares ca. halvdelen af elforbruget. I opgang af A, B og C er belysningen i indgangspartiet ikke helt tilfredsstillende, så her arbejdes der på en løsning.

Der bygges i øjeblikket på nabogrunden Islands Brygge 38. Læs om processen her.