Kajkanten

Der afholdes generalforsamling i P-lavet og ejerforeningen tirsdag d. 21. september i Kulturhuset Islands Brygge. Præcise klokkeslæt meldes ud senere.

Aktuel info

En frivillig gruppe arbejder for, at vores grundejerforening “Havnestaden” skal foretage forskelligt for at øge trafiksikkerheden på Islands Brygge. Der efterspørges især disse tiltag:

Flere og mere effektive vejbump (mindst 3 foruden de eksisterende)

Opdatering af eksisterende bump, der ikke skønnes at have nogen nævneværdig effekt.

Tydelig skiltning med hastighedsbegrænsning

Yderligere tiltag, som også er ønskværdige:

Vejchikaner på strategiske steder

En begrænsning – eller allerhelst et stop – for lastvognskørsel, som i stedet  kunne benytte Artillerivej.

Husorden      Velkommen      Welcome (in English)         

AirBnB reglement      AirBnB guidelines