Kajkanten

Aktuel info

25/2 Elevatoren i opgang C er repareret og virker atter.

16/1  2020  Der afholdes generalforsamling d. 28. april. Klokkeslæt og sted bekendtgøres senere.

8/1  2020  Eftersynet af eltavler forløb godt; 58 ud af 62 er blevet efterset.

26/10  2019  Lørdag formiddag d. 26. oktober opstod der en mindre brand i en stuelejlighed i opgang B. Brandvæsenet kom hurtigt tilstede og fik slukket branden. Heldigvis er der kun sket materiel skade.

Husorden      Velkommen      Welcome (in English)         

AirBnB reglement      AirBnB guidelines