Kajkanten

Aktuel info

En frivillig gruppe arbejder for, at vores grundejerforening “Havnestaden” skal foretage forskelligt for at øge trafiksikkerheden på Islands Brygge. Der efterspørges især disse tiltag:

Flere og mere effektive vejbump (mindst 3 foruden de eksisterende)

Opdatering af eksisterende bump, der ikke skønnes at have nogen nævneværdig effekt.

Tydelig skiltning med hastighedsbegrænsning

Yderligere tiltag, som også er ønskværdige:

Vejchikaner på strategiske steder

En begrænsning – eller allerhelst et stop – for lastvognskørsel, som i stedet  kunne benytte Artillerivej.

Husorden      Velkommen      Welcome (in English)         

AirBnB reglement      AirBnB guidelines