Dokumenter E/F

Energimærke
Skraldeskur engl. version / Garbage Shed Info
Forsikring
Husorden 2018
Ibrugtagningstilladelse
Lejl. fortegnelse
Lokalplan 303
Naboorientering vedr IB38 3.2015
Mæglerforespørgsel
Vedtægter m. tillæg 2019
Velkomstbrev – nye beboere
Welcome english version

Generalforsamlinger

2018 ordinær    2018 Ekstraordinær
2017
2016
2015
2014
Ekstraordinær 10.2013    2013


Bestyrelsesmøde referater
02.’19    03.’19

02.’18    03.’18    06.’18    09.’18    10.’18    12.’18

01.’17    02.’17    04.’17   05.’17   06.’17    08.’17    10.’17    11.’17

01.’16    05.’16    06.’16   09.’16  10.’16

10.’15    9.’15      6.’15    11.’15

12.’14    10.’14    9.’14   1.’14

12.’13    7.’13      6.’13    2.’13   1.’13

12.’12   11.’12   10.’12    9.’12

Årsrapporter m. revisionsprotokollater
’13    ’12

Din bolig, Drift- og vedligehold
Maling
Vinduer Velfac
Procedure ved brug af ejendommens forsikring

Beboermappen findes i fysisk form. Med din hjælp kan den komme på denne side. Scan og fremsend mappens sider, til webmaster. Således letter vi informationsstrømmen ovf. nye beboere, håndværkere, malere m.fl.

Facade set fra Nord