Indeklima

Sundt indeklima.

Luftdyserne ved vinduerne holdes altid åbne. Spjældet i brusenichen indstilles så fugt fra bad forsvinder efter 5-15 minutter. Udluft boligen ved at åbne to vinduer mod forskellige facader i 5-10 minutter, morgen og aften. Bygningsdele og inventar holder på varmen, derfor koster det blot lidt energi at opvarme den udskiftede luft. Udluftes der for længe i kulde bliver bygningsdelene nedkølet hvilket kan resultere i fugtige flader.

Emhætten i køkkenet og spjældet i badeværelset, suger konstant luft fra luftdyserne og ventilerer lejligheden med ren luft. Lukkes luftdyserne forringes indeklimaet og der skabes undertryk i lejligheden, hvilket kan medføre træk og piv fra hoveddør og/eller vinduespartier.

Ved dårlig ventilation kan fugt og skimmelsvamp opstå.

Læs evt. mere om indeklima her og her.

Lugtgener: Er du væk fra din bolig i længere tid tørrer vandlåsene ud. Det resulterer i store lugtgener i både din og andre beboeres lejligheder. Læs mere her hvad du skal gøre for at undgå dette problem.

Luftdyserne ved vinduerne vil med tiden støve til. Dette kan afhjælpes ved en forsigtig demontering og rensning.