Kælderetagen

Her findes depotrum, værksted, cykelparkering, parkering af barnevogne, opbevaring af børnenes legetøj og kælke i reoler samt adgang til parkeringsanlægget. Endelig er her adgang til elevatorerne for hver af opgangene A, B og C.

Depotrum kælder

Screen Shot 2014-10-18 at 01.17.08

I værkstedet hvor også cykler kan klargøres og cykeldæk pumpes, gælder samme fremgangsmåde som ved alle andre fællesarealer, nemlig at alt efterlades opryddet og rent til glæde for de næste brugere.

Værksted kælder B

Der er klapbord, rullevogn, skovl, stige m.m. til udlån. Husk at skrive dine lån på tavlen, så har alle styr på hvor effekterne er.

Værksted kælder