Parkeringskælder

Regler for Kajkantens parkeringskælder

  • Nedkørselsrampen fra Islands Brygge til P-kælderen deles med naboejendommen i nr. 34 “Kajplads 24”
  • Der er 40 nummererede parkeringsbåse (nr. 1 – 40)
  • Der er 1 nummereret MC parkeringsbås (MC)
  • Alle parkeringsbåse er privatejede
  • Det er ulovligt at parkere i en af parkeringskælderens P-båse uden forudgående aftale med ejeren
  • Det er ikke tilladt at parkere udenfor de afmærkede P-båse
  • Man bør tilstræbe at parkere midt i P-båsen – og dermed tage hensyn til nabobilen.

Kajkanten’s ejere har fortrinsret til køb af P-pladserne. P-pladserne kan handles på frie markedsvilkår. Drift og vedligehold ligger på ca. 400,-/mdr./plads. De fleste pladser er solgt for 200.000,-. Nogle pladser har lavere loftshøjde end andre og enkelte båse er kortere end andre.

Opslagstavle Der er opsat en opslagstavle i P-kælderen på endevæggen mod vest ved kældernedgang opgang C. Det er tilladt for ejendommens beboere at hænge opslag etc. på denne opslagstavle såsom:

  • Relevant information vedr. parkeringskælderen
  • Salg/køb af parkeringsplads.
Bestyrelsen i Parkeringslauget (P/L) i Kajkanten har intet at gøre med salg/køb af parkeringspladser, det et privat anliggende, ligesom bestyrelsen heller ikke har noget med fjernbetjening til garageporten at gøre. Typisk vil man som tilflytter overtage fjernbetjeningen fra de tidligere ejere.
En ny fjernbetjening til garageporten til Kajkanten´s P-kælder skal beboere/ejere af P-båse selv rekvirere/bekoste.
Der kan rettes henvendelse til Nassau Door A/S – Krogagervej 2, 2750 Ringe, Danmark
Tegning over 40 nummererede Parkeringspladser

Tegning over 40 nummererede Parkeringspladser