Praktisk info / Q&A’s

Altaner har en renselem, så afløbet kan renses. Læs hvordan her

Affaldshåndtering der skal så lidt til at håndtere affaldet rigtigt. Med en minimal indsats fra den enkelte beboer kan fællesudgifterne nedbringes drastisk. Hjælp derfor til med at løfte opgaven. Læs venligst mere om emnet her

Cykeloprydning 
finder sted med mellemrum og varsles her

Døre Hjælp venligst til med at holde alle døre lukkede efter dig og luk venligst aldrig fremmede ind i ejendommen. Så undgår vi tyveri. Det er ikke uhøfligt at lade værten selv lukke sine gæster ind

Elevator Dørene er meget følsomme, og må aldrig tvinges med magt. Ved transport af større ting, f. eks. møbler, er det vigtigt, at dørene ikke udsættes for tryk.

Engelsk talende Viderbring dem meget gerne denne information Skraldeskur engelsk version

Forsikring Har du været udsat for en skade som du mener ejendommens forsikring bør dække? Klik på linket her for nærmere information.

Flamingo må ikke kastes i affaldsskuret, det skal køres til genbrugsstation. Den nærmeste er beliggende på adressen: Herjedalgade 2-4 2300 København S

Glas smides i containerne ved Netto og/eller Irma

Internet kan bestilles fra yousee.dk m.fl. Routeren kan tilsluttes i teknikskakten som findes på badeværelset. Modtagelsen af et trådløst signalet bliver op til 25% bedre i lejlighedens yderpunkter, når routerens placering hæves til 2 meters højde

Kabel TV kan bestilles hos Yousee.dk

Køkkenaffald skal lukkes i plasticpose (max 15 liter) inden det kastes i affaldsskakten.
Der har været flere hændelser med tæpper og lign. i skakterne som har blokeret skraldesuget. Dette resulterer i store regninger for E/F. Det er dyrt at få renset skakterne. Andre mere “uheldige” E/F’er har måtte betale for opgravning af veje for at få affaldsknuder fjernet. Også vores affald bliver suget væk fra bygningen, passer vi ikke tilstrækkeligt på når vi smider vores affald ud risikerer vi skulle betale for kæmpe store regninger. I år 2014 blev der brugt mere end 10.000,- alene på denne post…(!)

Lækagemelder/vandalarm bør tjekkes årligt. Læs mere her

Maling: 
Dyrup Robust Væg Acryl 5 til vægge (lofter) i Lejligheder.
Dyrup Robust Væg Acryl 7 til vægge i Lejligheder.
Dyrup Robust Væg Acryl 10 til vægge i bad.
Mere info om maling og farvekoder

Navneskiltsændringer. Kontakt venligst Ole Nielsen

Nøglebrikker til gadedøren koster ca. 350 kr. De kan bestilles hos elinstallatørfirmaet Claus Dalsgaard A/S. Telefon 4466 6620, spørg efter Henrik Lauersen.

Nøgler Ekstra nøgler til lejligheden kan købes hos Københavns Låsekompagni.

Nye beboereVelkomstbrev

Parkering er stadig gratis mange steder på denne del af Islands Brygge. Parkeringspladsen foran Kajkanten er forbeholdt ejendommens beboere ad hoc. Husk at placere beboerlicensen i bilens forrude. Læs mere om vores gode parkeringsløsninger her

Pap skal foldes/trykkes/trampes fladt for at fylde containerne mest effektivt. Kan containernes låg ikke lukke tæt pga. affald som stikker op, bliver containerne ikke tømt. Så skal E/F Kajkanten betale for at få kørt affaldet på genbrugsstationen. Det er spild af penge. Ejendommen har ikke en fast tilknyttet vicevært så det koster hver gang affald ligger og flyder i skraldeskuret

Skraldeskur Følg dette link

Storskrald afleverer man selv på genbrugsstationen. Den nærmeste findes på Herjedalgade 2-4 2300 København S

Trappevask finder sted hver onsdag

TV kan bestilles hos Yousee.dk

Vandlåsene er et vigtigt emne og har sin selvstændige side.

Vinduespudsning sker 3 gange årligt. Til påske, i sommerferien og inden jul. Kun vinduer den enkelte beboer ikke selv kan pudse, bliver pudset

YouSee. Foreningen har en aftale med YouSee. Fordelerboksen til hver opgang sidder i rummet i kælderen ved siden af elevatoren. Her finder man også elmålerne. Rummet er ikke aflåst, men selve boksen kræver en særlig nøgle, som YouSee har. De enkelte lejligheder har hver deres antenneforstærker, der sidder i teknikskakten i badeværelset. Herfra fordeles signalet videre til lejlighedens rum. Læs om de gældende priser her.