Praktisk info / Q&A’s

Altanen – Det er vigtig at rense afløbet under lemmen, så vandet har frit løb. Læs hvordan her

Affaldshåndteringen – Der skal så lidt til at håndtere affaldet rigtigt. Med en minimal indsats fra dig kan fællesudgifterne nedbringes drastisk. Hjælp derfor til med at løfte opgaven. Læs venligst mere om emnet her. English version Waste read me

Cykeloprydning
– Finder sted med mellemrum og varsles med opslag i elevatorer, cykelkældre og hoveddøre, samt her på hjemmesiden.

Døre – Hjælp venligst til med at holde alle døre lukkede og låste. For at undgå tyveri beder vi dig venligst om aldrig at lukke fremmede ind i ejendommen. Dette gælder også gæster til andre i opgangen og bude.

Elevatorerne – Vær opmærksom på, at dørene er meget følsomme. Du må aldrig tvinge dem fra hinanden. Ved flytning af større ting i elevatorerne, er det vigtigt, at dørene ikke udsættes for tryk. Et besøg fra Kone koster adskillelige tusinde kroner.

Forsikring – Har du været udsat for en skade som du mener ejendommens forsikring bør dække? Klik på linket her for nærmere information.

Flamingo – Må aldrig efterlades i genbrugsskuret, det skal køres til genbrugsstationen. Den nærmeste er: Herjedalgade 2-4 2300 København S.

Glas – Der er containerne til glas ved Netto i Axel Heides Gade og Irma.

Internet – Kan bestilles fra yousee.dk m.fl. Routeren kan tilsluttes i teknikskakten som findes på badeværelset. Modtagelsen af et trådløst signalet bliver op til 25% bedre i lejlighedens yderpunkter, når routerens placering hæves til 2 meters højde.

Kabel TV – Kan bestilles hos yousee.dk.

Køkkenaffald – Kastes i affaldsskakten i en lukket plasticpose på max. 15 liter. Du MÅ IKKE smide tæpper og lignende genstande i affaldsskakten, da det blokerer skraldesuget. Til skræk og advarsel har andre foreninger måttet betale for opgravning af veje for at få affaldsknuder fjernet. Passer vi ikke på vores sug, kan det blive en dyr fornøjelse. I nogle blev der brugt mere end 10.000kr – alene på denne post.

Der har været flere hændelser med tæpper og lign. i skakterne som har blokeret skraldesuget. Dette resulterer i store regninger for E/F. Det er dyrt at få renset skakterne. Andre mere “uheldige” E/F’er har måtte betale for opgravning af veje for at få affaldsknuder fjernet. Også vores affald bliver suget væk fra bygningen, passer vi ikke tilstrækkeligt på når vi smider vores affald ud risikerer vi skulle betale for kæmpe store regninger. I år 2014 blev der brugt mere end 10.000,- alene på denne post.

Lækagemelder/vandalarm – Bør tjekkes årligt. Læs mere her

Maling: 
Dyrup Robust Væg Acryl 5 til vægge (lofter) i Lejligheder.
Dyrup Robust Væg Acryl 7 til vægge i Lejligheder.
Dyrup Robust Væg Acryl 10 til vægge i bad.
Mere info om maling og farvekoder

Navneskiltsændringer – Kontakt venligst Tanja Ferslev

Nøglebrikker -Til gadedøren koster ca. 700 kr. De kan bestilles hos elinstallatørfirmaet Claus Dalsgaard A/S. Telefon 4466 6620, spørg efter Henrik Lauersen, eller skriv til hl@c-dalsgaard.dk

Nøgler – Ekstra nøgler til lejligheden kan købes hos Københavns Låsekompagni.

Nye beboere – Velkomstbrev  Welcome

Parkering – Det er stadig gratis mange steder på denne del af Islands Brygge. Parkeringspladsen foran Kajkanten er forbeholdt ejendommens beboere ad hoc. Husk at placere beboerlicensen i bilens forrude. Læs mere om vores gode parkeringsløsninger her

Pap – Husk at folde/trykke/trampe dem flade, så de fylder mindst muligt. Containernes skal KUNNE lukkes helt til, ellers bliver de ikke tømt. Dette medfører en ekstra regning for Ejerforeningen, der skal betale for at få det kørt på genbrugspladsen. Det er vores fælles ansvar at holde skraldeskuret pænt og ordentligt. TAK for din indsats.

Skraldeskur – Følg dette link

Storskrald -Skal du selv aflevere på genbrugsstationen. Den nærmeste findes på Herjedalgade 2-4 2300 København S.

Trappen – Bliver vasket hver torsdag.

TV – Kan bestilles hos yousee.dk

Vandlåsen – er VIGTIG og har sin selvstændige side.

Vinduespudsning – Sker 4 gange årligt. Kun vinduer den enkelte beboer ikke selv kan pudse, bliver pudset.

YouSee – Foreningen har en aftale med YouSee. Fordelerboksen til hver opgang sidder i rummet i kælderen ved siden af elevatoren. Her finder man også elmålerne. Rummet er ikke aflåst, men selve boksen kræver en særlig nøgle, som YouSee har. De enkelte lejligheder har hver deres antenneforstærker, der sidder i teknikskakten i badeværelset. Herfra fordeles signalet videre til lejlighedens rum. Læs om de gældende priser her.