PROCEDURE NÅR DER OPSTÅR SKADER – EJERFORENINGEN KAJKANTEN

Sådan er ejerforeningen forsikret

Ejerforeningen Kajkanten er med i en forsikringsordning, som IP Administration har etableret i samarbejde med forsikringsmæglervirksomheden North for ejer- og andelsboligforeninger.

Ejendommen er forsikret hos Købstædernes Forsikring via North.

I din egen lejlighed – skader på indbo, løsøre, installationer mv. – kort sagt alt der er inden for lejlighedens fire vægge:

Vær opmærksom på, at skader på eget indbo/løsøre etc. er dækket af din egen indboforsikring (herunder også effekter opbevaret i dit kælderrum) er ikke omfattet af Ejerforeningen Kajkantens ejendomsforsikring. Skader på dette skal derfor altid meldes til dit eget forsikringsselskab, og håndteres af dig selv i samarbejde med dit eget forsikringsselskab.

Skader der opstår i din egen lejlighed, dækkes af din egen forsikring. F.eks. utæt radiator, ødelagt sanitet mv. Er du lejer, skal du kontakte ejeren af lejligheden.

Når skaden er sket

Find ud af, om du umiddelbart kan standse (begrænse) skaden, fx udstrømningen af vand, hvis du kan, så stop skaden, før du tilkalder skadesservice.

Tilkald hjælp

Er der tale om brand, personskade eller situationer, hvor der er overhængende fare for andres liv og helbred, så skal du ringe 112.

SKer skaden i dagtimerne ml. 8.00 og 16.00 skal du kontakte IP Ejendomsservice tlf. 3529 8000 eller mail ejendomsservice@ip.dk . De kan hjælpe dig med at kontakte skadesservice eller en håndværker.

Uden for almindelig arbejdstid skal du ringe til IP Ejendomsservice på deres akuttelefon 3529 8001. Bemærk, at du KUN skal bruge akuttelefonen, hvis du ikke kan vente med at ringe til dagen efter INDEN for normal arbejdstid.

Anmeldelse af skaden til forsikringsselskab

Når du har begrænset skaden, så godt du kan, skal du anmelde skaden til forsikringen, og kontakte vores administrator IP Administration hurtigst muligt.

Administrator: Brian Mathiasen; brm@ip.dk; direkte telefon: 3326 0005 mellem 9.00 og 16.00 alternativt IPs reception: 3326 0000 mellem 9.00 og 16.00.

Når skaden er meldt til forsikringen.

Hvis din skade er stor, vil forsikringen kontakte dig eller ejerforeningen for at få et overblik over skadens omfang og lave en plan for, hvordan skaden kan blive udbedret.  I andre tilfælde vil forsikringen blot meddele, at skaden er dækket af forsikringen. Beslutningen om, hvorvidt du selv kan finde håndværkere, eller forsikringens håndværkere skal løse opgaven, tages af dig og forsikringen i fællesskab.  Har du hyret håndværkere uden forsikringens godkendelse, så kan forsikringen afvise at dække omkostningerne, hvis de mener, at deres egne håndværkere kan gøre det billigere. I stedet kan forsikringen meddele, at du vil få dækket det beløb, der svarer til, hvad forsikringens egne håndværkere ville kunne udføre opgaven for. Du skal altså selv betale forskellen/resten af regningen, hvis du vælger at få dine egne håndværkere til at udføre arbejdet.

Har du spørgsmål mens skaden er ved at blive udbedret, er du velkommen til at kontakte administrator Brian Mathiasen; brm@ip.dk; direkte telefon: 3326 0005 eller på telefon 3326 0000 i tidsrummet 9.00-16.00. Han kan være behjælpelig med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål og kontakte den forsikringsmægler, som bistår ejerforeningen, hvis der opstår tvister med forsikringsselskabet.