PROCEDURE NÅR DER OPSTÅR SKADER – EJERFORENINGEN KAJKANTEN

Sådan er ejerforeningen forsikret

Ejerforeningen Kajkanten er med i en forsikringsordning, som Newsec har etableret i samarbejde med forsikringsmæglervirksomheden Willis for ejer- og andelsboligforeninger. Dermed er ejerforeningen Kajkanten forsikret hos det eller de forsikringsselskaber, hvor det er mest fordelagtigt både dækningsmæssigt og økonomisk for ejerforeningen. Ejendommen er pt. forsikret hos Købstædernes Forsikring.

Skader på indbo eller løsøre

Vær opmærksom på, at skader på eget indbo/løsøre er dækket af din egen indboforsikring (herunder også effekter opbevaret i dit kælderrum) og ikke er omfattet af Ejerforeningen Kajkantens ejendomsforsikring. De skal altid meldes til dit eget forsikringsselskab.

Når skaden er sket

Find ud af, om du umiddelbart kan standse (begrænse) skaden, fx udstrømningen af vand, hvis du kan, så stop skaden, før du tilkalder skadesservice.

Tilkald hjælp

Er der tale om brand, personskade eller situationer, hvor der er overhængende fare for andres liv og helbred, så skal du ringe 112.

Sker skaden i dagtimerne ml. 8.00 og 16.00 skal du kontakte Ejendomsvirke på telefon 4434 2130 eller mail kajkanten@ejendomsvirke.dk . De kan hjælpe dig med at kontakte skadesservice eller en håndværker.

Uden for almindelig arbejdstid skal du ringe til Ejendomsvirke på deres akuttelefon 7611 7015. Bemærk, at du KUN skal bruge akuttelefonen, hvis du ikke kan vente med at ringe til Ejendomsvirke til dagen efter INDEN for normal arbejdstid.

Anmeldelse af skaden til forsikringsselskab

Når du har begrænset skaden, så godt du kan, skal du anmelde skaden til forsikringen på en anmeldelsesblanket. Udfyld skemaet, så godt du kan, og send det hurtigst muligt til ejerforeningens administrator Michael Topsøe-Jensen på mto@newsec.dk sammen med billeder af skaden og en beskrivelse af, hvordan skaden er sket. Det er administrator, der sender anmeldelsen af skaden til forsikringen. Når skaden er anmeldt, vil du få tilsendt en bekræftelse med et skades–ID. Det er vigtigt, at du gemmer bekræftelsen med dit skades–ID, det skal du oplyse til de håndværkere m.fl., som du tilkalder i forbindelse med udbedring af skaden. Dit skades–ID SKAL stå på håndværkerens faktura, som skal sendes til forsikringen.

Administrator: Michael Topsøe-Jensen; mto@newsec.dk; direkte telefon: 4526 0942 mellem 9.00 og 16.00 alternativt Newsecs reception: 4526 0102 mellem 9.00 og 16.00.

Når skaden er meldt til forsikringen.

Hvis din skade er stor, vil forsikringen kontakte dig eller ejerforeningen for at få et overblik over skadens omfang og lave en plan for, hvordan skaden kan blive udbedret.  I andre tilfælde vil forsikringen blot meddele, at skaden er dækket af forsikringen. Beslutningen om, hvorvidt du selv kan finde håndværkere, eller forsikringens håndværkere skal løse opgaven, tages af dig og forsikringen i fællesskab.  Har du hyret håndværkere uden forsikringens godkendelse, så kan forsikringen afvise at dække omkostningerne, hvis de mener, at deres egne håndværkere kan gøre det billigere. I stedet kan forsikringen meddele, at du vil få dækket det beløb, der svarer til, hvad forsikringens egne håndværkere ville kunne udføre opgaven for. Du skal altså selv betale forskellen/resten af regningen, hvis du vælger at få dine egne håndværkere til at udføre arbejdet.

Har du spørgsmål mens skaden er ved at blive udbedret, er du velkommen til at kontakte administrator Michael Topsøe-Jensen på mailen mto@newsec.dk eller på telefon 4526 0942 i tidsrummet 9.00-16.00. Han kan være behjælpelig med at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål og kontakte den forsikringsmægler, som bistår ejerforeningen, hvis der opstår tvister med forsikringsselskabet.