Om blødtvandsanlægget

Der er udført service på anlægget d. 26. april. Hårdhed blev da målt til 7 °dH og indeholdet af natriumioner til 170 ppm.

Blødtvandsanlægget er nu i drift og vandets hårdhedsgrad er sænket fra cirka 21 hårdhedsgrader til mellem 5 og 8 °dH. Det betyder bl.a. at man skal bruge tilsvarende mindre vaskepulver i vaskemaskinen, og man skal ændre indstilling i opvaskemaskinen.

Det “råvand” vi får leveret fra Hofor har i udgangspunktet en hårdhed, der varierer mellem 16 og 23 ºdH. Blødtvandsanlægget fjerner al kalk fra noget af råvandet, som derefter blandes med ubehandlet vand for at opnå den ønskede hårdhed. Den variation, der er i råvandets hårdhed, går igen i det blødgjorte vand, man kan altså ikke forvente en helt konstant hårdhedsgrad.