Affald

AFFALDSSKAKTEN – Det eneste, der må komme i skakten, er din dagrenovation. Affaldet skal være i en lukket pose på max. 15 liter.

Hvis skakten bliver blokeret, og skraldesuget ikke kan fungere, skal E/F betale for reparationen. Du skal altså være med til at betale, hvis andre blokerer skakten! Du er en rigtig god nabo, hvis du passer på skakten.

I genbrugsskuret kan du komme af med det meste af dit øvrige affald, du skal bruge din nøgle til at komme ind i skraldeskuret.

På billederne over containerne kan du se, hvordan affaldet skal sorteres. Husk altid at folde eller trampe på dine papkasser, så dine naboer også kan komme af med deres pap

BIOAFFALD – de grønne poser til dit bioaffald ligger på reolen i cykelværkstedet. Du finder cykelværkstedet i kælderen.

DU KAN IKKE AFLEVERE FLAMINGO, TÆPPER, HÅRDE HVIDEVARER, FJERNSYN, COMPUTERE, STORE LERKRUKKER og lignende ting I GENBRUGSSKURET, DET SKAL DU I STEDET AFLEVERE PÅ GENBRUGSPLADSEN. Den nærmeste ligger på Herjedalsgade 2-4, 2300 Københavns S.

Pizzabakker MÅ ALDRIG komme i PAP-containeren, fordi der er madrester på. I stedet kan du gøre pizzabakkerne våde, folde dem sammen, lægge dem i en pose og smide dem i affaldsskakten.

Fyld aldrig containerne mere end, at du kan lukket låget. Kan låget ikke lukkes, skal E/F betale ekstra for at få den tømt.

Dagrenovation kommes i aflukket plasticspose (max 15 liter) og kastes i affaldsskakten. Denne affaldstype hører ikke hjemme i affaldsskuret. Dels afhentes affaldet ikke af renovationsselskabet når det forkerte affald ligger i de forkerte containere og dels tiltrækker madaffald skadedyr såsom rotter.

Der har været hændelser med tæpper og lign. i skakterne som har blokeret skraldesuget. Dette resulterer i store udgifter for E/F. Det er dyrt at få renset skakterne. Andre E/F’er har måtte betale for opgravning af veje for at få affaldsknuder fjernet. I 2014 og 2015 blev der hvert år brugt mere end 10.000,- på denne post.