Affald

I skraldeskuret kan en lang række mindre affald smides ud.

Følg anvisningerne her og hjælp til med at holde udgifterne nede for dig selv og dine medbeboere. Pap foldes så det fylder mindst muligt, det frigør plads og giver den næste bruger mulighed for også at komme af med sit pap.

Affald som   ikke   hører hjemme i affaldsskuret er fx. flamingo, lerkrukker og større effekter så som køleskabe, fjernsyn, tæpper o.lign. Denne type affald skal køres til genbrugspladsen af ejeren selv – nærmeste findes på Herjedalgade 2-4 2300 København S – . Desværre bruger E/F mange penge på at få professionelle til at køre affald væk, affald der fejlagtigt bliver efterladt i skraldeskuret.

Pizzabakker hører ikke hjemme i papcontaineren da der er madrester på. Renovationsselskabet tømmer ikke papcontainere med pizzabakker i og E/F står tilbage med en unødig ekstra regning. Løsningen er ligetil, gør pizzabakkerne våde for lettere at folde dem sammen, put dem i pose og smid dem ud i affalds-skakten.

Containerne fyldes således låget altid kan lukkes ellers bliver containerne ikke tømt af skraldemændende. Tilbage står E/F med en helt unødig ekstra regning.

Nedenstående effekter placeres i hver sin container i skraldeskuret.

Klik på billederne for lettere se hvad der hører til hvilken container.

Bioaffald kommes i grønne poser. Disse poser kan bestilles på kommunens hjemmeside.

Dagrenovation kommes i aflukket plasticspose (max 15 liter) og kastes i affaldsskakten. Denne affaldstype hører ikke hjemme i affaldsskuret. Dels afhentes affaldet ikke af renovationsselskabet når det forkerte affald ligger i de forkerte containere og dels tiltrækker madaffald skadedyr såsom rotter.

Der har været hændelser med tæpper og lign. i skakterne som har blokeret skraldesuget. Dette resulterer i store udgifter for E/F. Det er dyrt at få renset skakterne. Andre E/F’er har måtte betale for opgravning af veje for at få affaldsknuder fjernet. I 2014 og 2015 blev der hvert år brugt mere end 10.000,- på denne post.