Vedtægter

Gældende version af vedtægterne findes her

Ved en fejl er tilføjelsen til afsnit 21.2 (endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2018) ikke kommet med ved tinglysningen. Der arbejdes på at få den tinglyst. Tilføjelsen kan ses herunder.

Afsnit 21.2 – nyt afsnit ”Den indvendige vedligeholdelse af terrassen/altanen påhviler den enkelte ejer. Det er den enkelte ejers ansvar, at rense afløbet under renselemmene på altanen. Rensningen skal ske med passende mellemrum for, at undgå at vand opstemmes. På de terrasser, hvor der er lyskasser påhviler det disse ejere, at rense lyskasserne for at undgå, at vand opstemmes.