Parkering

Parkeringspladsen foran Kajkanten rummer 16 pladser hvoraf 2 er forbeholdt handikap-parkering. Køretøjer uden gyldig beboerlicens placeret tydeligt i forruden bliver pålagt afgift.

Parkeringskortet gælder for 2 år ad gangen pt. 2019 – 2020. Til hver lejlighed hører ét enkelt nummereret P-kort. Man kan ikke få udstedt/tildelt ekstra P-kort (der er 62 lejligheder, der skal deles om de 16 pladser). Kortet hører til lejligheden og skal ved lejlighedssalg overdrages til den nye ejer.

Hvis parkeringskortet bortkommer, vil der kunne erhverves et nyt parkeringskort ved at kontakte bestyrelsen på kajkanten36@gmail.com. Der vil i denne forbindelse blive opkrævet et gebyr på 500 kr. Det bortkomne kort bliver listet som ugyldigt, og kan ikke bruges længere.

Nedenstående kort er et udsnit af området omkring Kajkanten. Her fremgår det hvor Københavns betalingszone starter. Ejerforeningerne i området har beboerlicens på deres private parkeringspladser, hold derfor skærpet øje med skiltningen.