Parkering

Parkeringspladsen foran Kajkanten er forbeholdt ejendommens beboere og deres gæster. For at holde lovligt parkeret skal man placere det nummererede parkeringskort, der hører til lejligheden synligt i forruden. Parkeringskortet gælder i 2 år pt. 2019-2020.

Man kan ikke få udstedt/tildelt ekstra P-kort, da 62 lejligheder skal deles om de 16 parkeringspladser.

Køretøjer uden gyldig beboerlicens placeret tydeligt i forruden bliver pålagt afgift.

Hvis du mister dit parkeringskortet, kan du få et nyt ved at kontakte bestyrelsen på kajkanten36@gmail.com. Det koster 500 kr, herefter vil det mistede parkeringskort ikke længere være gyldigt.